ข่าวและประกาศ

เตรียมความพร้อม สอบกลางภาค

SRISUPANKAMPHO -

สอบกลางภาค 

  • โรงเรียนจะเดินเนินการสอบกลางภาค ผ่านระบบต่างๆ ที่ครูแต่ละวิชาจะมีความพร้อม ในส่วนของนักเรียนที่จะทำการสอบ ต้องพร้อมสำหรับการเข้าสู่ระบบให้ได้ และควรทำการจดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
  • หากไม่มีวิชาในระบบ LMS ควรแจ้งครูผู้สอนทางกลุ่มไลน์ ในแต่ละรายวิชา เพื่อให้ครูผู้สอนได้ดึงรายชื่อนักเรียนเข้าในรายวิชาให้เรียบร้อย เพราะจะไม่มีผลคะแนนในรายวิชานั้นๆ

อยู่ระหว่างการสร้างรายวิชาใหม่

SRISUPANKAMPHO -

http://npwr.ac.th/lms

ปรับปรุงรุ่น และ Server
ขณะนี้ ครูคำโพธิ์ ได้ทำการปรับปรุงรุ่น (Versions) ของระบบ และย้าย Server Hosting ของผู้ให้บริการอีกเจ้าหนึ่ง ซึ่งทดสอบส่วนตัวแล้วเร็วขึ้น ราคาแพงขึ้นนิดหน่อย โดยสำรองงบประมาณส่วนตัวไปก่อน 

คณะครูสร้างรายวิชา
คณะครูสร้างรายวิชาที่จะใช้ทำการเรียนการสอน ในช่วงแรกไปก่อน (หน่วย 1-2) แล้วค่อยๆทะยอยเติมข้อมูลไป โดยเน้นย้ำใช้สื่อจากภายนอก โดยเฉพาะ ภาพ/วิดีโอ เพราะเนื้อที่จำกัด

นักเรียนเข้าเรียน 
ครูจะสร้างรายชื่อและ Username / Password ให้นักเรียนและจำส่งให้นักเรียนทางกลุ่มไลน์หรือช่องทางสื่อสารของครูที่ปรึกษา จะไม่เปิดเผยผ่านสื่อสาธารณะ จากนั้นจะเริ่มให้ทดสอบ ก่อนวันที่ 30 พ.ค. 64


课程