ข่าวและประกาศ

เตรียมความพร้อม สอบกลางภาค

เตรียมความพร้อม สอบกลางภาค

by KAMPHO SRISUPAN -
Number of replies: 0

สอบกลางภาค 

  • โรงเรียนจะเดินเนินการสอบกลางภาค ผ่านระบบต่างๆ ที่ครูแต่ละวิชาจะมีความพร้อม ในส่วนของนักเรียนที่จะทำการสอบ ต้องพร้อมสำหรับการเข้าสู่ระบบให้ได้ และควรทำการจดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
  • หากไม่มีวิชาในระบบ LMS ควรแจ้งครูผู้สอนทางกลุ่มไลน์ ในแต่ละรายวิชา เพื่อให้ครูผู้สอนได้ดึงรายชื่อนักเรียนเข้าในรายวิชาให้เรียบร้อย เพราะจะไม่มีผลคะแนนในรายวิชานั้นๆ