การติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินวิธีการและผลการดำเนินงาน OBECQA

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม

ประเมินวิธีการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับ OBECQA โดยมี ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการ นายสุรกฤษฎิ์ คำปิคา

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการ ดร.สมจิตร มุ่งกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นางสาวลัสดา กองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ

และนางวราลักษณ์ สีระคาม ศึกษานิเทศก์ สพม.ขอนแก่น กรรมการ ในโอกาสนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ คณะผู้บริหารในเขตพื้นที่บริการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *